Епиграмадата на Крилатия козел
ГЕОРГИ КУШВАЛИЕВ – Страст на кристали
Всекидневна глътка сатира
По-препатилите поколения познават изпитана рецепта как да си замътят главите....