Око за око, зъб за зъб
Път към пълната безизходица
Кой как разбира върховенството на правото
Всеки път, когато някой стане жертва на жестоко престъпление, широката...