#Епиграмадата на Крилатия козел
ВАСИЛ СОТИРОВ: Къде я синята идея?
#Всекидневна глътка сатира
Да, госпожи и господа… Като един от милионите сини идеалисти...