Наслука!
Где е на двора старият пън? Той в парламента е, не е навън…
#Всекидневна глътка сатира
С тази малка пародия пожелаваме наслука в първия работен ден...
#Епиграмадата на Крилатия козел
ГЕОРГИ КУШВАЛИЕВ: Политици
#Всекидневна глътка сатира
Сатирикът като сатир, снимка БНР - Радио Пловдив Тази епиграма...