#ВсекиДневно с Ivan Delcheff
Призракът на комунизма и неговите „пагубни последствия“
Защо Георги Плеханов застава против Ленин и Октомврийската революция
Съвременниците Карл Маркс, Димитър Благоев и Георги Плеханов през 90-те години на 19 век На 5 май 1818 г.  в семейството на Хершел Маркс, потомък на немски равини, и Хенриета Пресборк, потомка на холандски равини, е роден Карл Маркс. На 30 години заедно с Фридрих Енгелс той съставя "Манифест на комунистическата партия". 34 години по-късно Маркс и Енгелс пишат предговор...
Déjà-vu
ЦЪН ЦОН: Ситуацията с Ковида в Китай…
Историята е учителка на народите, ала диктаторите са слаби ученици
Илюстрация:geopolitica.eu Ситуацията с Ковида в Китай, освен че излиза от...
#ВсекиДневно с Ivan Delcheff
Клането в Хиос
Геноцидите не са от вчера
Клането в Хиос, Йожен Дьолакроа, 1824 На втората година от...
#ВсекиДневно с Ivan Delcheff
Император Карл IV – визионерът
Раждането на академичната свобода
На 7 април 1348 г. императорът на свещената Римска империя...
Епиграмадата на Крилатия козел
ГЕОРГИ КУШВАЛИЕВ: Мета-физика
Всекидневна глътка сатира
Дали пък тази епиграма не е ужасяващо сатирично прозрение, как...
#Всекидневно с Ivan Delcheff
Шегите на сатрапа
По 1 април в обкръжението на Сталин
1 април 1942. Отечествената Война. Москва. Съвещание на командването. Влиза...