Започна новата „учебна година“ за политиците, без да са научили кой знае колко от старата


Анализи.bg

С кворум от 162 народни представители бе открита петата сесия на 44-тия парламент. Парламентарният звънец за новата сесия удари председателят на парламента Цвета Караянчева. Съгласно Правилника за организацията и дейността на парламента сесията бе открита с химна на Република България и този на Европейския съюз. По традиция парламентарно представените сили представиха посланията и приоритетите си през новия политически сезон

Желаещите да ни сменят във властта видимо нервничат и стават все по-безпардонни, което плаши и отблъсква хората

Декларация на ПГ на ПП ГЕРБ

Есенната парламентарна сесия се открива при подчертано добра ситуираност на страната ни на европейската политическа сцена и при наличието на благоприятни предпоставки за сътрудничество между страните от региона на Западните Балкани.

Успешното ни Председателство на Съвета на ЕС едва ли остави съмнение у някого, че България все по-добре се справя с това да заявява и отстоява интересите си, да организира и посредничи в ключово важни за ЕС инициативи и събития. Хората видяха от непосредствена близост, че Европа се интересува от нас, наблюдава ни, чува ни и ни оценява.

Увереността ни, че сме ценени и подкрепяни, тревожи политическите ни опоненти, които не се поколебаха да противопоставят европейските на вътрешните ни проблеми. Правят се внушения, че успехите на Председателството по никакъв начин не помагат на страната ни. И най-големите критици няма как да не съзнават, че постигнатото днес е било желание за българските управници десетилетия назад. И докато отношенията ни с Македония достигат нови хоризонти, лявата опозиция „произвежда” единствено подозрения и съмнения. Не стихват напъните отляво да се лансират новини и събития в ущърб на управляващите, при което политическият тон на говорене отдавна е преминал границите на приличието. Отправят се критики и към коалиционния формат на управлението ни. Патосът тук идва от потребността на опозицията да формулира и отстоява общонационални каузи, което все по-трудно й се отдава. Знаем, че сме неудобна коалиция за опонентите си, защото съумяваме да дадем отпор на безотговорния популизъм. Желаещите да ни сменят във властта видимо нервничат и стават все по-безпардонни, което плаши и отблъсква хората. Те се стремят да убият ускорението, което набрахме по време на Председателството. Колкото по-яростни и крайни са опонентите ни, толкова по-трудно те намират път към хората.

При откриването на тази парламентарна сесия за пореден път заявяваме волята си да следваме законодателните приоритети на управленската програма на ГЕРБ и ОП за пълния й четиригодишен мандат. Наясно сме, че колкото по-дълго управляваме, толкова повече отговорности поемаме. Но също така знаем, че именно заради постоянството ни да изпълняваме обещаното и да приемаме нови предизвикателства, продължаваме да получаваме обществено доверие и подкрепа. Това ще проличи отново на предстоящите догодина избори за Европейски парламент и за местни органи на властта.

От парламентарната трибуна сме длъжни да оценим по достойнство това, което ни даде Българското Председателство – безценен опит, работещи институции и сплотена администрация. […]

Централно събитие на Председателството беше Срещата на лидерите на държавите-членки на ЕС с лидерите на държавите от Западните Балкани, проведена в София, на 17 май 2018 г. Това е първа среща в този формат след Срещата в Солун през 2003 г.

Знаково за нашето Председателство бе Решението за започване на преговори за присъединяване към ЕС с Македония и с Албания през юни 2019 г.

Важна бе срещата на върха в т. нар. „Лисабонски формат”, състояла се през март във Варна. На нея лидерите на ЕС и Турция водиха конструктивни разговори.

Какви са законодателните ни приоритети за предстоящата сесия на парламента?

ПГ на ГЕРБ е убедена, че законотворческият процес не трябва да бъде „заложник” на произволни политически тълкувания и оценки. Защото много остро стои въпросът за общественото доверие към работата ни. Вярваме, че трудът ни ще бъде оценен по достойнство тогава, когато приемаме закони с впечатляващи мнозинства и когато търсим обществен консенсус по тях. Не се притесняваме, че ще се обезличим, ако постигаме съгласие с колегите си от опозицията по важни за България решения. Убедени сме, че силните партии стават още по-силни когато работят в среда на политическа коректност.

Законодателната ни програма за реформата на съдебната система ще следва плана към Актуализираната стратегия и препоръките в докладите по Механизма за сътрудничество и оценка на ЕК. В тази връзка благоприятно обстоятелство са вече направените изменения в трите основни процесуални кодекса – НПК, ГПК и АПК.

Стремим се: 1) да развием електронното правосъдие, електронното съобщаване и призоваване; 2) да утвърдим съдийското самоуправление, включително чрез публичност, прозрачност и конкурси в съдебната система; 3) да прилагаме актуализирана съдебна карта, която да преодолее регионалните диспропорции в разпределението на делата и неравномерната натовареност на съдиите.

Измененията в НК и в Закона за борба с домашното насилие ще надградят режима на борба с домашното насилие и защитата на личните права на жените и децата.

По отношение на бюджета и финансите предлагаме годишни промени в данъчното законодателство. […]

ГЕРБ гледа на държавния бюджет като на основен фактор за стабилността в страната. Отговорно ще обсъдим проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. като мотиви към него. […]

През новата парламентарна сесия се надяваме да приемем на второ четене с голяма парламентарна подкрепа Закона за киберсигурността. […]

Безспорно финансирането е от първостепенна важност за сектор здравеопазване, затова ще приемем работещ бюджет на НЗОК. След нотификация от Европейската комисия, внасяме промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за да регулираме търговията с медикаменти и да ограничим дефицита на лекарства. Ще внесем проект за развитие на здравноосигурителния модел и ще настояваме за широк дебат.

Промените в Закона за енергетиката ще регламентират развитието на мрежа за зарядни станции за електромобили. Воля за това вече заявиха всички парламентарно представени партии. […]

За професионализъм, престиж и перспектива работим с помощта на различни политики в областта на образованието. Предвиждаме: 1) Инвестиции в учителите – водени от разбирането, че новият финансов ресурс за повишаване на заплатите им е път към издигане на техния социален и професионален статус; 2) Развитие на професионалното образование и обучението на кадри за икономиката на страната. В основата му е кариерното ориентиране на подрастващите още от малки, при което е нужно разбиране и ангажирано участие на всички заинтересовани страни. 3) Развитие на дигиталното обучение чрез насърчаване и използване на образователни технологии, част от обучението на новите поколения.[…]

В парламента е внесен и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за децa. От 1 януари 2019 г. се въвежда нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Тя ще се дава на другия родител или на настойника до навършване на 18-годишна възраст на детето, а ако то учи – до завършване на средното му образование, но не повече от 20-годишна възраст.

Проектът на Закон за хората с увреждания ще бъде внесен в парламента през октомври 2018 г. Чрез изцяло нова нормативна уредба ще се предвидят механизми за гарантиране на правата на хората с увреждания. Ще се определят отговорните органи за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания, вкл. на механизъм за координация и независим мониторинг, съгласно изискванията на член 33 от Конвенцията. […]

В сферата на регионалното развитие предлагаме промени в Закона за устройство на територията с които облекчаваме административната тежест за гражданите.

Промените в Закона за пътищата се отнасят до изграждане на електронна система за събиране на таксите от платена пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса. […]

Уважаеми колеги, нека през новата сесия на парламента да се стремим към съгласие по приеманите закони и нека да дебатираме културно и с прагматични аргументи. ПГ на ГЕРБ вярва, че е време оценките за качеството на законите да се дават възоснова на парламентарното и обществено съгласие по тях. (С незначителни съкращения)

Вж. пълния текст

Медиите нарекоха ситуацията  „Цирк във властта“. Това не е  цирк, а разпад на държавността и агония на народа

Протягаме ръка за бъдещ модел на управление на България, който поставя различни ценности

Изказване на председателя на ПГ на БСП за България Корнелия Нинова в Народното събрание

Започваме тази сесия с едно сериозно обществено напрежение, с криза в правителството и нестабилност в управляващото мнозинство. В последния месец се случиха две събития и една трагедия, които казват всичко не само за последните месеци, а за последните 29 години. Срина се Търговският регистър и блокира целия икономически живот в страната, а държавните институции бяха абсолютно безпомощни да реагират. 250 хил. души, които правителството е задължило да се застраховат с Гражданска отговорност, бяха измамени от застраховател, който правителството е лицензирало и държавата остана безучастна. 17 невинни души загинаха заради корупция и кражби, които вече убиват физически. Чуждестранните инвестиции са се сринали 10 пъти, цените тръгват нагоре, а от 1 октомври 2018 г. се очаква и ново увеличение на цената на газ, а от там и на всички стоки.  Какво казват всички тези факти – корупцията и кражбите, връзките на властта с бизнеса – доведоха до физическа смърт.   Държавните институции са блокирани, държавата абдикира от грижата за своите граждани и задължението си да ги защитава в случай на фалити.  Управляващите реагираха като се хванаха за гушите, но не в спор за родолюбието, а в спор за постовете и парите. Главната партия в коалицията, ГЕРБ, от снощи също реагира и в  следващите дни ще сме свидетели на битката Цветанов – Борисов. Подадени оставки от премиера Борисов се оспорват от г-н Цветанов. За какво говори всичко това – за абсолютна нестабилност при управляващите и несигурност в страната. Най-тежката реакция е отговорът – диктатура.

Г-н Валери Симеонов, кои са маргиналните групи, които искат смяната на правителството, майките с увреждания ли са маргинали или се борят за живота на децата си? Г-н Каракачанов, кои са тези които искат кръв – 10-те деца от хора на БНР, които протестират пред МС ли? Г-н Борисов, къде са спящите клетки? „Спящи клетки“ се казва за терористи, за ИДИЛ. Баба Дора е спяща клетка терористка или жена, която се бори за правото да работи, да гледа животни, за труд и да си изкарва хляба.  Това е реакцията на диктатурата – всеки, който е недоволен е или спяща клетка, или маргинал, защото народът стана и каза мнението си, а то е- че повече така не може.

Вчера медиите нарекоха ситуацията  „Цирк във властта“. Това не е  цирк, а разпад на държавността и агония на народа. И винаги има алтернатива, уважаеми българи. Има нужда от идеи и ние днес се обръщаме към вас, за да ви ги предложим, но не идеи, които променят този или онзи закон,  а идеи за промяна на системата на 29-годишно управление на България, на власт и пари, на леви и десни, които се събираха уж за общия народен интерес, а всъщност за личния свой. Можем ли да организираме  националната енергия, за да сложим край на този модел, в който всички имаме принос. Това е нашето обръщение към вас, народе, и конкретно ви предлагаме разговор – дали можем да променим системата по следния начин.

Първо, да кажем, че държавата няма да бяга от онези сектори, които гарантират националната ни сигурност, здравето и образованието на нацията. Можем ли да кажем, че няма да приватизираме и даваме на концесии българските железници, „Български пощи“, Българския енергиен холдинг. Заедно, с много от вас, учени и специалисти, направихме преглед и анализ- каква икономика трябва да развива България, за да имаме собствена икономика и производство. […]

Питаме ви,  може ли държавата да заложи тези специалности в българските училища, да плаща стипендии, да се грижи за тези деца и когато завършат да бъдат задължени да работят определено време в България. Имаме нашата визия, предложение към вас, за земеделие.

До кога 10 фамилии в България ще държат земеделската земя и тя ще се използва за инвестиции, а не за отглеждане на храна. Можем ли да сложим таван на субсидиите? Има сили и пари да възстановим Напоителни системи, да преразпределим средствата  към плодове, зеленчуци, мляко и месо, а не към 10-те големи в България, които гледат само жито.

Здравеопазването е в катастрофа – все повече пари, все по-лошо качество. И тук имаме своето предложение към вас – държавните и общински болници да не са търговски дружества, а лечебни заведения, ако искат да ползват парите от НЗОК. Не можем да вървим срещу модерната икономика и срещу Конституцията, нека да има частни болници, но ако искат да лекуват и да ползват пари от Здравната каса, да станат лечебни заведения.  Ако искат да останат търговски дружества, които работят за печалба,  нека намерят механизъм богатите хора в България да си доплащат, за да се лекуват там.

Можем ли да разговаряме за намаляване на ДДС върху лекарствата и храните? Можем. Може да не стигнем до съгласие, но е важно да проведем този разговор, защото ниските доходи, бедността и корупцията, а не фалшивите новини, дами и господа управляващи, са истинската заплаха за националната сигурност. Нека да поговорим – можем ли да въведем семейно подоходно облагане за младите, които имат деца да плащат по-малко данъци? Можем ли да намалим ДДС на бебешките стоки, за да подпомогнем младите семейства? Можем ли на младите, когато взимат ново жилище да отпуснем кредит при облекчени условия? Докога ще дискутираме преизчисляване на пенсиите? Не може да се живее с 200 лв. пенсия. […]

Очевидно е, че в това мнозинство няма да стане и в тази зала няма да стане. Искаме този разговор с хората, с народа, защото корупцията и кражбите, уважаеми българи, са заложени в законите. Мнозинството сложи кражбите в законите, направи ги законна дейност и следователно няма да има наказани за тях.  Те искаха  да опростят 58 млн. лв. на Домусчиев със закон и кой щеше да ги хване след това? Те искаха автомобилна камара, която да даде на техен приближен правото да лицензира автомобилния транспорт в България, отново със закон, и кой щеше да бъде наказан за това?

Ето защо, тази зала, този парламент и това мнозинство не могат да решат тези проблеми.  Те са изчерпали своята функция. Искаме оставката на това правителство, край на тази агония, разпускане на парламента и предсрочни избори.

Скъпи българи,

Ние не казваме, че сме най-умните, че сме измислили най-добрия модел за бъдещето на България. Ние ви даваме идеи, много от тях разработихме заедно с вас. Благодарим ви за това. Тръгваме към вас. Не искаме гласовете ви за БСП,  имаме нужда от националната ви енергия, от българщината ви, от грижата ви – за семейство, за род, за отечество, за бъдещето на децата ни. […]

Ето защо, нашата ПГ реши, 20 души ще остават в зала и ще отстояват позициите на „БСП за България“. Останалите идваме при вас, излизаме от тук и идваме при вас с нашето предложение, с нашата молба, с нашата готовност – да ви чуем. […]

Ето защо, скъпи сънародници, отворени към вашите идеи, ум, емоции, труд, протягаме ръка за бъдещ модел на управление на България, който поставя различни ценности в своята основа –  справедливост, солидарност, равни възможности, по-добър живот за вас, национален суверенитет и българщина.(С незначителни съкращения)

Вж. видеозапис на изказването

Трябва час по-скоро да решим най-големия проблем пред държавата – колапсът на държавността.

Декларация на Мустафа Карадайъ от името на ПГ на ДПС при откриването на есенната сесия на 44-тото НС

[…] Сега се налага да се концентрираме към това какво ни поднася новият политически сезон – изключително тревожна обществено-политическа обстановка и ескалиращо обществено напрежение.

Нашите предупреждения от Движение за права и свободи от създаването на една безпринципна коалиция в началото на 44-ото Народно събрание в името на властта и единствено на властта не бяха чути. Днес вече няма време!

Трябва час по-скоро да решим най-големия проблем пред държавата – колапсът на държавността.

Държавността ерозира, доверието на гражданите пада главоломно и ние трябва да спрем това. А управляващите – да понесат своята отговорност.

Кои са факторите, обусловили това безкрайно тревожно положение:

Първо: Липсата на държавнически подход, държавна политика, управленска визия за държавата ни (не за мандата на партия или коалиция), замяната на последователна систематична държавна политика с повърхностна и популистка политика, нестихваща и непрекъснато разрастваща се открита война между институциите на всички нива, дори вътре в МС и по ведомства.

Това постоянно  противостоене, породено и поддържано поради управленска немощ, блокира каквото и да е решение на какъвто и да е проблем.[…]

Второ: Институциите си говорят на различни езици, с ненужен оправдателно-обвинителен режим. Така диалог не съществува, а институциите за това са такива, за да са в непрекъснат диалог с другите сродни такива и с гражданите като техен работодател. Институциите започват да се изживяват като независими бастиони на властта и „отбраната”  им става основна кауза. Така държавността спира да функционира.

Трето: Управлението на държавата с практиката на „купено време” не решава проблема, напротив, задълбочава проблема. Средствата за това „купено време” после ще ги плащаме всички ние – гражданите на страната. И ние, гражданите добре знаем това по джоба си. Купеното време е всъщност принадена бедност. Тази политика трябва да спре.

И не на последно място – раздутите платна на популизма и национализма у нас и в Европа. За съжаление, сега популизмът и национализмът у нас е във властта и войнствено и безцеремонно налага своите представи, твърде отдалечени от основни права и свободи и демокрация.

Като последица от водената политика – гражданите живеят в абсурдно двойствено време – едното, сакрално-управленческото, налагано от управляващите – на нескончаеми победи, геройства, успехи и значим икономически напредък, митологично време на преуспяващата нация и другото – на отделния член на нацията – за грубата реалност, за празния джоб, огромните проблеми на здравеопазването, на образованието, за ниската покупателна способност и личното неудовлетворение от живота.[…]

Днес основният проблем пред държавата е спешно и  неотложно реанимиране на държавността, на основните демократични принципи на управление, така щото поне държавата да може да си поеме сама глътка въздух от нестихващите скандали и заливащи ни ежедневно нерешени проблеми. В този смисъл сега основният въпрос не е вече и само в самото правителство – то практически си е отишло с абдикиране от задълженията си – остава само актът за напускане  на властта да се оформи юридически.

Смяна на министри. Какво от това?

Промяна на формулата. Какво от това?

Предсрочни избори. И какво от това?

По-важният въпрос за нас от Движение за права и свободи е какво да се прави след това – как и по какъв начин  да се възстановят демократичните механизми на управление и как да се изгради отново авторитетът на държавността. Как да се върнем  към нормалността. Как да започнем диалога между партиите, между институциите, между гражданите, между нас в парламента и на нас, парламентаристите и суверена – избирателите. И  това е проблемът на проблемите – за реанимиране на държавността, основна задача за Народното събрание през тази сесия есента и зимата. […]

Нужна е ясна програма за ускорено развитие, дълбоки реформи и нов тип на управление. Ред е на експертите и обединителните идеи. (С незначителни съкращения)

Вж. пълния текст

Според лидера на „Воля“ Веселин Марешки е започнала предизборната кампания, а политиците отново се опитват да излъжат избирателите. „Коалиционните партньори се карат в публичното пространство. Други стягат партийните редици, трети си правят кресливи пиар акции“, каза още той

В сайта на политическа партия „Воля“ не е публикуван пълният текст на декларацията

Другата управляващата формация „Обединение патриоти“ не направи декларация в началото на парламентарната сесия, но според депутати въпросът с оставката на Волен Сидеров като неин председател не стои.

 

Ако сте харесали статията, може да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter