Начало

АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ: #МалкиСофийскиИстории. Сезон втори
ЕДИН НЕСЛУЧИЛ СЕ ПАМЕТНИК: 46. Едиктът на Галерий – или как не успяхме да покажем на света християнското първенство на София
Защо столицата остана без паметен знак, като града, откъдето император Галерий е премахнал гоненията върху християните в Римската империя?
Триумфалната арка на император галерий в Солун Сердикийския едикт е много значимо събитие в историята на Римската империя и на християнството и много важна част от историята на нашите земи. За съжаление самите ние – в София и в България не го познаваме достатъчно и освен това изобщо не сме го представяли публично пред нашите граждани и пред света. Едиктът...
#Епиграмадата на Крилатия козел
ГЕОРГИ КУШВАЛИЕВ: Промъкване
#Всекидневнаглъткасатира
Така както има толкова остроумни карикатури, че те просто блясват...
#Епиграмадата на Крилатия козел
ВАСИЛ СОТИРОВ: Разписки по българските въстания
#Всекидневна глътка сатира
Каква е разликата между политиците и сатириците?  Политиците:  „И преди...