Начало

Поезия и празник
ЙОСИФ ПЕТРОВ: Новогодишна рецепта
Заръка от отвъдното
НОВОГОДИШНА РЕЦЕПТА   Юрнахме се юруш към Европа след Големия свободен ден, всеки драпа там да се докопа, ала ядец – спъна ни Шенген.   Че в Европа яко се работи, ала и богато се яде, а у нас се дрънка и ломоти, шмекерува, лъже и краде.   Бивш насилник милиони граби, кокошкари и крадци – боллук, а злощастни дядовци...