#Героинаполитическатакласа
ГЕОРГИ КУШВАЛИЕВ: Ни-нова, ни интересна
#Епиграмадата на Крилатия козел
Пиарите на БСП задължително трябва да предложат възнаграждение на сатирика...

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Искам да чуя от кандидатите за евродепутати конкретни неща