зона за мислещи хора

Продължение на темата: Истанбулската конвенция не съответства на конституцията

 

Уважаеми приятели на Анализи.bg,

вчера публикувахме, благодарение на сайта на Конституционния съд, пълния текст на решение №13/ 27 юли 2018 г. на съда по Дело №3/2018 г.

Поради големия интерес днес публикуваме линкове (към сайта на Конституционния съд) с целия „доказателствен материал“ по делото: искане, текст на конвенцията, законопроект за ратификацията, оценка и анализ на празнотите в Българското законодателство в областта на насилието, основано на полов признак и на празнотите в действащото българско законодателство в областта на домашното насилието; становища на заинтересованите страни и правни мнения по проблема и пр. и пр., както и пълните текстове на особените мнения и становища към решението от конституционните съдииГеорги Ангелов, Румен Ненков, Константин Пенчев и Филип Димитров.

Тук имате възможност да си изберете тема или проблем, който Ви интересува.

Само трябва да кликнене върху съответния линк.

 

Подател на искането – Седемдесет и пет народни представители от 44-тото Народно събрание

Искане – 8.2.2018 г.

Предмет на искането – Искане на седемдесет и пет народни представители от 44-тото Народно събрание на основание на чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България за произнасяне за съответствие на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с Конституцията на Република България преди ратификацията й.

Приложение : Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, № 802- 02-2, внесен от Министерски съвет на 12.01.2018 г. :

Оценка и анализ на празнотите в Българското законодателство в областта на насилието, основано на полов признак :

Оценка и анализ на празнотите в действащото българско законодателство в областта на домашното насилието :

Преглед на българското законодателство в областта на наказателното право в светлината на стандартите, установени от Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие :

Сравнителен анализ между българската правна рамка и Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие :

Сравнителен анализ между българската правна рамка и добрите европейски практики в областта на борбата с насилието срещу жени и домашното насилие :

Оценка относно законодателството и практиките на държави членки на Европейския съюз в областта на домашното насилие, основано на пола :

Стратегия за намаляване на домашното насилие 2017-2020 :

Становища относно Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие :

Новопостъпили доказателства, приети с определение от 29 март 2018 г. по конституционно дело № 3/2018 г. : подател – Министерски съвет

Становища на заинтересовани страни:

Становище на президента на Република България
Становище на министъра на външните работи
Становище на министъра на правосъдието
Становище на министъра на здравеопазването
Становище на Държавна агенция за закрила на детето
Становище на Фондация „Български адвокати за правата на човека“
Становище на Фондация „Асоциация Анимус“
Становище на Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола“
Становище на Фондация „Български фонд за жените“
Становище на Институт за модерна политика
Правно мнение на проф. д-р Пламен Киров
Правно мнение на проф. д-р Пенчо Пенев
Правно мнение на проф. д-р Даниел Вълчев

Особени мнения и становища към решението

Георги Ангелов, Румен Ненков
Константин Пенчев
Филип Димитров

 

Все още няма коментари !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Подобни